Tin cậy

Rage Face Love Story

carlosgarrido89
16.51MB
Tải về
Tải về 5k - 25k
Phiên bản 1.1.0 4 tháng trước

Mô tả của Rage Face Love Story

Have a bad mood? Want to make some fun? Express your rage and anger about getting rejected in Rage Face Love Story now!

For the rage boy, life couldn’t be worse – until a sudden return of his old girlfriend after a mysterious disappearance years ago. Help the rage boy win his troll girlfriend back and propose to her in this RAGE FACE love story!

Game Features:

- Rage comic characters with funny cartoon faces like internet memes

- Uncover secrets and solve the prank puzzles in 45+ manually designed levels

- Easy but fun point and click gameplay with no time limit</br></br></br></br></br></br></br>

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Rage Face Love Story

4
9
5
5
4
0
3
3
2
1
1
0

Đánh giá Rage Face Love Story

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Rage Face Love Story, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng carlosgarrido89
Cửa hàng carlosgarrido89 6.72k 758.47k

Thông tin APK về Rage Face Love Story

Phiên bản APK 1.1.0
Khả năng tương thích Android 2.1+ (Eclair)
Lập trình viên Italy Games
Chính sách riêng tư http://www.italy-games.com/policy.htm


Tải về Rage Face Love Story APK
Tải về